سيستم مديريت هوشمند ساختمان

 
  
 

مجلات پروتکل BACnet در اروپا

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله BACnet Europe Journal از معتبرترین مجلات سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان در اروپا می باشد که جدیدترین اطلاعات فنی شرکتهای مرتبط را به چاپ می رساند. این مجله بصورت دوزبانه (انگلیسی/آلمانی) عرضه می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسيس : بهار 1383/ 2004