سيستم مديريت هوشمند ساختمان

 
صفحه اصلي  آموزش  مقالات   نرم افزار  معرفي شركتها  تست آزمايشگاهي لينك سايتها  تماس با ما  نقشه سايت

 دانشگاه آريزونا

 

  WEB CTRL و نرم افزار BACnet  اتوماسیون ساختمان و شبکه کتنرلی  

 

دانشگاه آريزونا  مديريت بيش از 435 ساختمان را که در کل ايالت گسترده شده  بعهده دارد. در ميان آن ساختمانها سيستمهای اعلام  و اطفای حریق , امنيتی , رفاهی و مديريت انرژی  که بوسيله بيش از 35 شرکت  مختلف طراحی شده است وجود دارد.

زمانيکه اين دانشگاه تصميم گرفت تا اين سيستمهای جداگانه را به يک سيستم يکپارچه و هم شکل مبدل سازد,  کاملا واضح بو د که به يک پروتکل ارتباطاتی  انعطاف پذير  و يک سيستم قدرتمند  و خودکار ساختمانی  نياز خواهند داشت.  و به همين دليل آنها WebCTRL  و BACnet را انتخاب کردند.

 Joe Branaum   مدير گروه سيستمهای  يکپارچه در دانشگاه آريزونا بر اين عقيده است که:

“ ما بدين دليل BACnet را انتخاب کرديم  که آسانترين پروتکل همسان ساز به منظور يکپارچه کردن تجهيزات موجود و اضافه کردن تجهيزات جديد بود. ”

“ اين واقعيت که اين سيستم يک پروتکل باز است برای ما بسيار مهم بود.”

 دانشگاه  يکبار يک پروتکل استاندارد  انتخاب کرد  و ضمن مقايسه قابليتهای آن در مقابل نيازهای احتمالی آينده , چندين شرکت ارائه دهنده سيستمهای BACnet را نيز مورد ارزيابی قرار داد.

آنها حتی آزمايشات عملی  کانديداهايی  که  اميدوارکننده تر بودند را آماده کرده  و آنها را بر اساس سيستم کنترل شبکه منطقی  و اتوماتيک تعيين نمودند.

قدرتمندی کنترل شبکه و خاصيت انعطاف پذيری آن دقيقا همان چيزی بود که آنها به آن نياز داشتند و کنترل شبکه اين اجازه را به آنها می داد که از طريقLaptop  وصفحه نمايش کامپيوتر به سيستمهايشان دسترسی داشته باشند. همچنين آنها قادر می شدند که به آسانی صفحات وب سفارشی که بعنوان سيستم گرافيکی بکارگرفته می شد را ايجاد کنند. اين توانايی خصوصا زمانی بيشتر مطرح می کردد که سيستم شما شامل تجهيزاتی شبيه ميکروسکوپ الکترونی شناسایی است که در بيشتر سيستمهای تهويه مطبوع HVAC))           یافت نمی شود, باشد.

 Branaumمی گويد: "من بسيار تحت تاثير کنترل شبکه قرار گرفتم." و نیز بر اين باور است که:

"سيستم کنترل شبکه موجود موجب برکناری تمام ديگر سيستمهايی که ما تابحال به آنها توجه می کرديم شده است."

  

 

مطمئنا  اولين قدم انتخاب يک پروتکل  و ارتباط دهنده  مناسب بود  و در قدم بعدی  می بايست  يک برنامه ريزی  واقعی  برای ورود اطلاعات به درون سيستم و پيوند تمامی آنها به يکديگر, انجام می گرفت.

نظر به اينکه  آنها در حال انجام گره های اوليه  به کنترلهای غير BACnet  موجود بودند , اين موضوع  مستلزم  مقدار زيادی علامت گذاری  در مدولهای ورودی  بود  و نيز يکپارجه سازی اطلاعات  از پروتکلهای چند منظوره   و اختصاصی  به درون سيستمها  را به همراه داشت.

تا اين تاريخ آنها در حدود 38000 نقطه کنترلی برای سيستم به بوجود آوردند.

انعطاف پذيری  و باز بودن   BACnet  به آنها اجازه   نوشتن برنامه های سفارشی  برای کامپيوترهای  SCADA  (کنترل نظارتی و حصول اطلاعات)  را می داد تا اطلاعات را بروی سيستمهای BACnet جمع آوری کرده و توانايی سيستم را آناليز نمايند.

همچنين  خطی مشی  وسيع   و آناليز انجام شده   از طريق همسان سازی   BACnet   به آنها  اين اجازه را  می دهد تا حداکثر استفاده را از دستگاه های cogeneration بنمايند.

 آیا  تمام اين کارها  واقعا ارزش داشته است؟  مشخصا ! چون سرمايه از منابع متنوعی  بدست آمده است  که شامل  پروژه های سرويس انرژی  شرکتهايی  که مدارک دقيقی  برای عملکرد و باز پرداخت خود نياز دارند, می شود.

دانشگاه قبل ازاينکه اين سيستمهای جديد مطرح شود به مقوله صرفه جويی انرژی پرداخته بود ,اما زمان بازگشت برای یکپارچه سازی  ساختمانهای موجود  به سيستمهای BACnet زير 5 سال بود.

همچنين آنها متوجه شدند که بايد   فنها و پمپهايشان  را زمانيکه ساختمان  تحت حداکثر بار خود نيست , در جهت کار کمتر کنترل کنند تا ضمن صرفه جويی در مصرف انرژی عمر مفيد دستگاه ها را نيز افزايش دهند.

طبيعتا  تحت شبکه بودن سيستمهای دانشگاه آريزونا مزايای مضاعفي نيز دارد .

 

 

 مهندسی,  تعمير و نگهداری  واینکه ساير کارمندان ساختمان  همگي مي توانند از طريق  هر  کامپيوتری برروی شبکه دانشگاه به سيستم مورد نظر دسترسي داشته باشند  ,  که به شدت  مي تواند توانايی دسترسي را بهبود بخشد .  تکنسينها مي تولنند با خود کامپيوتر laptop  بهمراه داشته باشند  و  به هر درگاه port   اينترنت موجود  وصل شده  و سيستم را تنظيم کرده  و  يا قطع اضطراری نمايند .

پرسنلهای کليدی با شبکه ای  که بوسيله فونهای سلولي توانايي يافته اند  مي توانند  برای دسترسي به سيستم مورد  استفاده  واقع شوند.

بنابراين يک تکنسين می تواند پيغام خطر  Alarm را بروی تلفن همراه خود دريافت نموده و سپس يک تلفن مشابه را به عنوان جستجوگر وب برای قطع اضطراری سيستم به کار برد .

اگر تکنسين اطلاعات بيشتری نياز داشته باشد مي تواند کامپيوتر laptop  خود را به تلفن وصل کرده  و  از تلفن بعنوان ارتباط اينترنتي استفاده کرده و ضمنا از توانايي های کامل يک اپراتور در ايستگاه کاری استفاده نمايد .

اين دسترسي مضاعف  حتی به دانشگاه اجازه  مي دهد  که دستگاهها را از طريق مرکزبا پيغام خطردر 24 ساعت متوقف کند و اين بدين دليل است که آنها مي توانند همه چيز را از راه دور کنترل نمايند .

 

کنترل جامع : در هر جا و هر مکان

 

 

 

تاسيس : بهار 1383/ 2004